Ο Σωκράτης Σωκράτους ήταν  οικοδεσπότης χθες στην Φοίτη, αλλά ο αρχηγός του τραπεζιού είναι πάντα ένας και μοναδικός.

Το μέλος της διοίκησης του σωματείου και της εταιρείας, Κώστας Παπαχριστοφόρου.

Ωραίος ο Κλιμάκο.

11

4