Το μήνυμα ξεκάθαρο:

«Φέρ’ το ΕΝΑέριο».

Ήμαστε άρρωστοι με τον Απόλλωνα και είναι πλέον αργά…