Η εμπάθεια του είναι γνωστή για τον Απόλλωνα και μας το απέδειξε πολλές φορές ο Λούκας Φανιέρος.

Ενόψει του μεταξύ μας αγώνα άρχισε τις δηλώσεις πάλι, ότι τάχα εάν δεν κερδίσουν οι παίκτες του, τότε θα έχουν συνέπειες.

Σαν πως και έρχεται να παίξει με μία ομάδα του επιπέδου του. Γι’ αυτό, μόνο ένα πράγμα θέλουμε από τους παίκτες μας.

Διαλύστε τους και κλείστε το στόμα αυτό του περίεργου τύπου που το παίζει και παράγοντας.