Τίποτα, τίποτα δεν μας σταματά.

Όπως λένε και οι οργανωμένοι μας:

«Εμείς το φκιολί μας. Θρύλε θα ταξιδέψωωωωω…».