Σταθερά εκεί. Ο Κώστας Αμήν παραμένει άρρωστος Απολλωνίστας.

Ο «παλιός» είναι αλλιώς και δεν χάνει παιχνίδι, είτε έχει κρύο είτε έχει ζέστη.