Τα αδέρφια Παναγιώτου παρέα στη δυτική.

Τρύφωνας και Θεόφιλος πάντα στο πλευρό του Θρύλου.

Και όπως εύστοχα σημειώνουν:

«Στις χαρές και στις λύπες μαζί».