Κανεί ρε κάττο κανεί.

Τους έκανες όλους με τα ψυχολογικά.

Νιάου.