Ένα πωρωτικό βίντεο ανέβασε ο ΠΑΝΣΥΦΙ Απόλλων.

Δείτε το και πωρωθείτε…