Απόλλων και στον Πρωταρά.

Αιμίλιος, Μιχάλης και Κωνσταντίνος, με το μυαλό στο «Θεό» και να φωνάζουν:

«O ναργιλές ν’ ανάβει, να τα βλέπω μπλε. Προβλήματα 0».