Μόλις 1685 εισιτήρια διατέθηκαν στο Τσίρειο .

Η κάρτα οπαδού περιορίζει τον κόσμο και κάποιοι σφυρίζουν αδιάφορα.