Τρένο η ομάδα στο μπάσκετ.

Σωστά τίθεται το ερώτημα:

Who’s next?