Συνεχίζονται  απρόσκοπτα στον ισόγειο χώρο του Σωματείου  οι εργασίες στο Μουσείο του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λ/ΣΟΥ

Η δέσμευση του Προέδρου και του ΔΣ άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά , φυσικά υπάρχει αρκετός δρόμοςμέχρι να είναι έτοιμο προς χρήση στο Απολλωνίστικο κοινό.

Σύντομα το Σωματείο θα ζητήσει και από τους φίλους  Απολλωνίστες  που έχουν στην κατοχή τους ότι αφορά την ιστορία του Απόλλωνα νατα παραδώσουν στην Μεσολλογίου 1.