Τόσο καιρό δεν τους έκανε ο Άλεφ.

Τώρα έγινε παικταράς.

Ήρταν πόσσω τους οι καλαμαράες.