Δεν είδαμε να σχολιάζεται το έλλειμμα του Αποέλ που ανέρχεται πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ.

Μόνο για τον Απόλλωνα παρατηρείται αυτή η ευθιξία.

Εμείς ένα έχουμε να πούμε «Μάκη γερά πάρτους τα λεφτά».