Το Σωματείο Απόλλωνα Λ/σού δέχεται αιτήσεις για την θέση του Διευθυντή του Σωματείου.

Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Ελκυστικό πακέτο απολαβών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο πιο κάτω email:

[email protected] ή στο φαξ: 25340103