Ο Απόλλωνας ενημερώνει για το πρόγραμμα της ημέρας στο «Γ.Σ.Π».